شغل

اولین درآمد از فریلنسری بود که دریافت می‌کرد . حالا زیر اسمش پنج تا ستاره روشن داشت و یک عالمه ظرف توی سینک که باید شسته می‌شد. با خودش فکر کرد اگر این چند روز را که به جای کار فرهنگی کردن صرف سابیدن خانه کرده بود الان همه جا…

مطالعه بیشتر