پرنده

پرنده ای کوچک روی شاخه درخت که توی باد ملایم صبح تکان می خورد پرید. به تکه های پراکنده ی ابر توی آسمان آبی نگاه کرد و صدای نازکش را توی باغچه ریخت.چشمان درشتش به درشتی چشمان شهلا توی آن صورت سفید بود. همان چشم ها که با تعریف ازکلاس…

مطالعه بیشتر