نیمه خالی

نیمه خالی شری خانم در خراب کردن هر حس و حال خوبی تخصص داشت، سن وسالی ازش گذشته بود ولی عادت داشت یک ژست امروزی و همه چیز دانی نوع دوستانه به خودش بگیرد و تا تو یا هرکس دیگری را مشغول انجام کار خوشایندی می دید که حالت را…

مطالعه بیشتر

نوشته های صدادار

شما هم مثل من هستید که نوشته های افراد و با صدای خودشون می‌خونید؟ ، مثلا نوشته مامانم صدای نرم و با محبت خودشو داره از نوشته برادرم صدای شوخی و خنده هاش میاد. این صدا مختص نوشته نیست حتی تو استیکرها هم این موضوع صادقه بعضی هاشون صدای دلخوری…

مطالعه بیشتر

بهشت کوچک من

باد و بارونه برق رفته و توی سکوت خونه صدای قیژقیژ در آشپزخونه و ترق ترق ایرانیت سقف ایوون پیچیده توی بهترین جای خونه روی مبل توی ایوون نشستم و به آسمون نگاه میکنم خورشید از پشت ابرها سرک میکشه و باز پنهون میشه با تمام وجود بوی خاک بارون…

مطالعه بیشتر

حیاطخونه ما

داره کم کم هوا گرم میشه مورچه های بالدار زودتر از هرسال از لونه هاشون بیرون اومدن مورچه های درشت و تنبل که سنگینی شون رو میندازن رو پاهای کوتاهشون و لخ لخ کنان از همه جات بالا میرن، دو سالی هم هست که از نعمت کندو های زنبور عسل…

مطالعه بیشتر

می خواهم زنده بمانم

زمین سفت و محکم بود وسرسختانه جلوی ضربات کج بیل مقاومت می کرد. علف های سبز و کوتاه بر عکس شاخه ی خشک شاتوت پیر که تا کشیدمش از زمین بیرون آمد، ریشه های افشانشان را توی خاک گره زده بودند و کنده نمی شدند. همسر آمد . یکی دوتا…

مطالعه بیشتر

بهار = به + آر

بهار باید به بیاورد و حال خوب وخوش .قدیمی ها فکر کرده بودند با عید دیدنی و دید وبازدید این به، به زندگی می آید ولی هیچکدام به مخیله شان هم خطور نکرده بود که روزی یک مرض عجیب و غریب به اسم کرونا از راه میرسد و بساط هزاران…

مطالعه بیشتر