مردانی از پارس

خیلی وقتها به جی کی رولینگ فکر میکنم که توی یک قطار بین شهری نشسته و داره اولین صفحه های داستان هری پاتر رو می نویسه. وقتی همه تا راه افتادن دوباره قطار سرشون رو به پیاده روی کنار ریل و صحبت کردن و غذا خوردن توی رستوران قطار گرم…

مطالعه بیشتر