ساده دل

در روایتی از پیامبر آمده «أکثر أهل الجنّه البُله»؛یعنی بیشتر مردم بهشت بُله هستند. بُله در این روایت به معناى احمق و بى‌خرد نیست.  منظور از بُله در سخن پیامبر کسانى هستند که سلامت نفس دارند و دارای سینه‌ای بی‌کینه‌اند و به مردم خوش بین. از وقتی این روایت رو…

مطالعه بیشتر