خود تکانی

با اینکه خیلی خسته ام، یک روز پر از کارهای سخت رو گذرانده ام ولی خواب از چشمانم فراری ست. قرص خواب هم تاثیری بر سنگین شدن چشم هایم ندارد. بیشتر دلم سنگین است تا چشمانم. اگر دلم مثل قوطی سس کچاب یک سر لیمویی رنگ داشت، درش را می…

مطالعه بیشتر