ساده دل

در روایتی از پیامبر آمده «أکثر أهل الجنّه البُله»؛یعنی بیشتر مردم بهشت بُله هستند. بُله در این روایت به معناى احمق و بى‌خرد نیست.  منظور از بُله در سخن پیامبر کسانى هستند که سلامت نفس دارند و دارای سینه‌ای بی‌کینه‌اند و به مردم خوش بین. از وقتی این روایت رو…

مطالعه بیشتر

بمب ساعتی

بمب توی ذهن من شبیه مداد بزرگی بود که نوکش حسابی تراشیده شده باشد مدادی سفید با نوکی سیاه و پهن که گاهی بدون اینکه منفجر شود توی خانه ای جا خوش می‌کرد سرش را با فاصله کمی از تلویزیون یا کمد خانه نگه می‌داشت و روی فرش پر از…

مطالعه بیشتر

انتخاب

بین لاشه ها ایستاد بوی تعفن شان پوست بینی اش را چین انداخت .بی اعتنا به آن بوی تند، با سنگینی توی لجنزارش قدم زد. چند بار چشمانش را چرخاند و به ذهنش فشار آورد تا بالاخره پیدایش کرد. به خودش افتخار می کرد که اجازه از بین رفتن هیچکدام…

مطالعه بیشتر

مادر بزرگ

بافتنی مادربزرگ مادربزرگ عادت داشت همه چیز را توی زندگی ببافد. انگار که دو تا میل بافتنی نامرئی توی دستش گرفته باشد و همه کار را رج به رج بالا ببرد. کافی بود نگاهی به خانه و آدم‌هایش بیندازد و بعد خیلی با سلیقه رنگ های مختلف را روی هم…

مطالعه بیشتر